Ceny 02/2022

Zde je uveden stručný přehled cen několika typů předplatných. Můžete si vybrat, zda preferujete měsíční nebo roční platbu. Jestliže potřebujete ceny dalších typů předplatných a informace o vhodnosti použití pro vaše potřeby, kontaktujte nás prosím. Únor je poslední měsíc, kdy je je měsíční cena rovna přibližně 1/12 roční ceny. Od března 2022 zahajujeme nový způsob prodeje v režimu ročního závazku. Zákazníci, kteří chtějí mít možnost pružné změny počtu a typu licencí, mohou zvolit měsíční závazek. Musí však počítat s cenou o 20% vyšší v porovnání s cenami v režimu ročního závazku.

Cena předplatného
za licenci
a uživatele
Za měsíc
[Kč]
Za rok
[Kč]
Poznámka
Microsoft 365 Business Basic102,31 225,7[1], [2], [3]
Microsoft 365 Business Standard255,73 063,2
Microsoft 365 Business Premium411,64 935,2
Exchange Online (Plan 1)82,8992,3
Office 365 E1163,21 958,0
Office 365 E3479,85 758,0

[1] ceny jsou uvedeny bez DPH v základní sazbě
[2] cena se může změnit v závislosti na kurzu EUR/CZK v okamžiku vyúčtování
[3] cena v tomto seznamu je vypočtena podle kurzu EUR/CZK ze dne 16. 02. 2022