Microsoft Azure popis technologie

Všechny cloudové služby Microsoft, například Microsoft 365, Dynamics 365, virtuální počítače, fungují na infrastruktuře Azure.

Globální infrastruktura Azure se skládá ze dvou klíčových komponent – fyzická komponenta a připojené síťové komponenty. Fyzická komponenta se skládá z více než 200 fyzických datových center uspořádaných do oblastí a spojených jednou z největších propojovacích sítí na této planetě.

Díky připojení ke globální síti Azure každé datacentrum Azure poskytuje vysokou dostupnost, nízkou latenci, škálovatelnost a nejnovější vylepšení cloudové infrastruktury, to vše na platformě Azure.

Datacentra Azure jsou jedinečné fyzické budovy umístěné po celém světě, ve kterých se nacházejí skupiny počítačových serverů připojených k síti.

Oblast Azure je sada datacenter, která jsou nasazena v rámci hranic s definovanou latencí a propojená prostřednictvím vyhrazené místní sítě s nízkou latencí.

Díky většímu počtu globálních oblastí, než poskytuje kterýkoli jiný poskytovatel cloudu, zajišťuje Azure zákazníkům flexibilitu při nasazování aplikací tam, kde potřebují. Pro každou oblast Azure platí samostatné ceny a dostupnost služeb.

Zeměpisná oblast Azure je diskrétní trh, který obvykle obsahuje alespoň jednu oblast a zachovává rezidenci dat a hranice dodržování předpisů. Zeměpisné oblasti umožňují zákazníkům se specifickými požadavky na rezidenci dat a dodržování předpisů, aby měli svoje data a aplikace blízko. Zeměpisné oblasti jsou odolné proti chybám a díky připojení k vyhrazené vysokokapacitní síťové infrastruktuře Azure zvládnou i kompletní selhání oblasti.

Zóny dostupnosti Azure jsou jedinečná fyzická umístění v rámci oblasti Azure, která nabízejí vysokou dostupnost pro zajištění ochrany aplikací a dat před selháními datacenter. Každou zónu tvoří jedno nebo několik datacenter vybavených nezávislým napájením, chlazením a sítí.

Fyzické oddělení zón dostupnosti v rámci oblasti chrání aplikace a data před problémy na úrovni zařízení. Zónově redundantní služby replikují vaše aplikace a data napříč Zónami dostupnosti Azure, aby je chránily před kritickými prvky způsobujícími selhání.

Globální síť Azure označuje všechny síťové komponenty a skládá se z globální sítě WAN Microsoftu, přístupových bodů (POP), optických vláken a dalších komponent.

Zdroj: https://azure.microsoft.com/cs-cz/global-infrastructure/