Úvodní stránka » SLUŽBY

Významnou součástí našich služeb je outsourcing  IT.

Outsourcing je způsob dodávky služeb, které nejsou primární podnikatelskou činností odběratele. Odběratel těchto služeb by za normálních okolností musel mít na takovou režijní činnost vlastní zaměstnance a nést všechny náklady přímo či nepřímo vyplývající z pracovněprávních vztahů.

Informační a komunikační technologie (ICT) jsou oblastmi, kde se outsourcing doznal velkého rozmachu. Je to logické, protože náklady na odborně zdatné pracovníky jsou značné. Zvláště pro menší firmy je vlastní zaměstnanec vyhrazený jen pro správu ICT velkou finanční zátěží.

Vyčleněním firemních aktivit souvisejicích s provozem informačních technologií se tak můžete soustředit na hlavní předmět své podnikatelské činnosti.

Podpora cloudových služeb společnosti Microsoft

je sice součástí outsourcingu, avšak pro její zásadní význam ji zde uvádíme zvlášť. Poskytujeme komplexní podporu těchto služeb od předprodejních konzultací, prodeje, přes nasazení do provozu až po provozní podporu a průběžné konzultace včetně školení uživatelů. Týká se oblastí služeb Microsoft Office 365, Microsoft CRM Online, Microsoft Intune a mnoha služeb Microsoft Azure.

Nezanedbatelnou položkou je vývoj elektronických systémů.

Jedná se o HW i SW zakázkový vývoj řídicích systémů založených na procesorech firmy Microchip a Atmel.

Ukončení podpory Office 2007

V říjnu 2017 byla ukončena podpora sady Office 2007, což znamená, že neexistují žádné nové aktualizace zabezpečení, aktualizace nesouvisející se zabezpečením, bezplatné nebo placené možnosti podpory s asistencí nebo aktualizace technického obsahu online. Zákazníci, kteří používají zastaralou sadu Office 2007, by měli přejít na Office 365 nebo si pořídit nejnovější verzi Office 2019.

S přesunem do služeb Office 365 vám rádi pomůžeme.