Úvodní stránka » OFFICE 365 » Jak se dá koupit

Jak se dá koupit

Služby Office 365 si můžete pořídit

  1. Nákupem u nás za měsíční poplatek v Kč. Je možná jakákoliv kombinace licencí. Licence můžete kdykoliv přidat/zrušit či změnit jejich počet bez jakékoliv sankce.
    Toto je preferovaný a nejjednodušší způsob pořízení. Příklady cen k 14. 3. 2018:
    Office 365 Business Premium: 268,0Kč (10,5€), Office 365 Business Essentials: 107,0Kč (4,2€), Exchange Online Plan 1: 87,0Kč (3,4€). Cena je stanovena za jeden měsíc bez DPH v základní sazbě.
  2. Nákupem u nás v jednom z multilicenčních programů Open, Open Value nebo Open Value Subscription. Cena v Kč. Předplatné je vždy na celý rok.
  3. Přímým nákupem u společnosti Microsoft. Platba je možná pouze platební kartou v €. U některých předplatných si můžete vybrat, zda zaplatíte najednou se závazkem na celý rok, nebo budete platit měsíčně. Měsíční cena je v pak přepočtu vyšší. Častky jsou strhávány z vaší platební karty po celou dobu platnosti smlouvy.

Předplatné je možno kdykoliv vypovědět. U celoročních závazků multilicencenčních programů se však zaplacená cena nevrací.

Další dotazy prosím zde.

Ukončení podpory Office 2007

K datu 10. 10. 2017 byla ukončena podpora Office 2007. Po tomto datu již nebudou vydávány aktualizace, nebude možné získat jakoukoliv podporu, nebude aktualizována technická dokumentace. Podrobnější informace v angličtině najdete zde nebo nebo ve strojově přeložené české verzi zde. Zákazníkům, kteří používají produkty a sady Office 2007 doporučujeme upgradovat na podporované verze produktů sady Office, jako jsou Office 2016, spíše však doporučujeme přesun do služeb Office 365. S přesunem do služeb Office 365 vám rádi pomůžeme.